Bunny Snack Bowl Trio

Gorgeous white ceramic bunny snack bowl.

35.7cm x 5.9cm x 9.6cm 

Related Items